VIA-S modular houses AB är ett miljö och ansvarstänkande företag. Vi bygger Attefallshus, fritidshus, friggebodar men även individuella hus, kontor och offentliga byggnader.

Vi erbjuder flexibla boendelösningar av hög kvalité, till mycket konkurenskraftiga priser.

 Våra säljare kan vägleda er genom hela planeringen av ert hus, från husritning till totalentreprenad. Både gällande nyckelfärdiga koncept till helt eller delvis arkitektritade objekt.